B型快卸销

  • B型快卸销
B型快卸销

B型快卸销

B型手柄-公制
DIA A MIN A MAX B+/-.13 C+0.00/-1.00 D MIN D MAX E MIN E MAX F MIN F MAX G MAX H MIN
5mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
6mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
8mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
10mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
12mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
16mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
20mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
25mm 24.92 24.96 30.94 22.0 19.1 24.1 29.8 31.8 53.8 57.2 54.4 37.8
B形手柄-英制
DIA A MIN A MAX B+/-.005 C+0.00/-0.04 D MIN D MAX E MIN E MAX F MIN F MAX G MAX H MIN
3/16 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
1/4 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
5/16 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
3/8 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
7/16 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
1/2 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
9/16 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
5/8 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
3/4 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
7/8 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
1 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
  • 圆形手柄适用于有限的空间,偏狭小的空间

  • 本体:不锈钢,碳素合金钢

  • 手柄是铝合金黑色,按钮为不锈钢

  • 手柄包含孔及系环,便于使用操作

News

CONTACT US

Tel:+86-0769-87793530

Fax:+86-0769-87786557

Phone:13827280793

Email:yukai@mold-parts.com

Add:No.96,Diaolang Road,Huangjiang Town,Dongguan City, Guangdong Province., China.

Skype
Customer Services
+86-0769-87793530
Pre-sales Services
+86-0769-87703449